IV Seminario Kumano Juku Espana. Impartido por Diego Espinosa sensei 2013